Darina Fiala
graphic design


Tvůrčí práce mne baví a od roku 2008, kdy jsem dokončila magisterské studium grafického designu, mne i živí. Jak se někteří za delší čas vyprofilují jen na jednu sekci graf. designu, já to mám naopak. Čím déle to dělám, tím je má náplň pestřejší a pole působnosti širší.

Nejčastěji se na mne klienti obracejí s prosbou o vytvoření loga či celého vizuálního stylu. To ale nutně nemusí být jen firemní identita. Vytvářím styl i pro kulturní akce či produkty a jejich obaly.

Dále po mně můžete chtít plakát, katalog, knihu, design obalu či mobilní aplikace/hry. Jinak taky kreslím a občas si vytvořím nějaké písmo či autorskou knihu pro radost.

Lektoruji na workshopech ruční knižní vazby a nově teď navrhuji dětské hračky.

Pracujeme Spolu:
Darina Fiala
Dita Malá
Veronika Halašková

 

˜ ˜ ˜        ˜ ˜ ˜        ˜ ˜ ˜

 

„Krása má sílu a schopnost vnášet do lidských srdcí mír.“ Miguel de Cervantes